Kristian Larsen

  • Seniorforsker, Ph.d., Kandidat i filosofi, pædagogik og retorik, Sygeplejerske
  • Tilknyttet UCSF siden 2019
  • Direkte telefonnummer: 35457337
  • E-mail

Curriculum Vitae

Publikationer

Roenn-Smidt H, Shim JK, Larsen K, Hindhede AL. Hysteresis: or the mismatch of expectations and possibilities among relatives in a transforming health care system. Health Sociol Rev 2019 Dec 24. doi: 10.1080/14461242.2019.1704425.

Baklund I, Larsen K. Identifisering og vurdering av studenter uegnet til å bli skikket for sykepleieyrket. I: Christiansen B, Jensen KT, Larsen K, red. Vurdering av kompetanse i praksisstudier: en vitenskapelig antologi. 1. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 2019. s. 163-79.

Bruun, B, Østergaard, D, Hansen, GI & Larsen, K 2019, 'Extrospection: What competencies should future health care professionals develop and how?' Perspectives in Medical Education, s. 1-6.

Guldager, R, Willis, K, Larsen, K & Poulsen, I 2019, 'Relatives' strategies in subacute brain injury rehabilitation: The warrior, the observer and the hesitant' Journal of Clinical Nursing, bind 28, nr. 1-2, s. 289-299. https://doi.org/10.1111/jocn.14598

Harsløf I, Poulsen I, Larsen K. Introduction: new dynamics of disability and rehabilitation. In: Harsløf I, Poulsen I, Larsen K, editors. New dynamics of disability and rehabilitation: interdisciplinary perspectives. Singapore: Palgrave MacMillan; 2019. p. 1-22.

Hansen, GI, Østergaard, D, Bruun, B & Larsen, K 2019, 'New Patients, New Technologies, New Inequalities – challenges in Future Healthcare' International Journal of Social Welfare, s. 1-17.

Harsløf I, Poulsen I, Larsen K. Northern European rehabilitation services in the context of changing healthcare, welfare, and labour market institutions: a theoretical Framework. In: Harsløf I, Poulsen I, Larsen K, editors. New dynamics of disability and rehabilitation: interdisciplinary perspectives. Singapore: Palgrave MacMillan; 2019. p. 23-42.

Hindhede, AL & Larsen, K 2019, 'Prestige hierarchies and relations of dominance: A cross-sectional study of doctors, nurses, nursing students and medical students' Nursing Outlook.

Hindhede, AL & Larsen, K 2019, 'Prestige hierarchies of diseases and specialities in a field perspective' Social Theory & Health, s. 1-18. https://doi.org/10.1057/s41285-018-0074-5

Jensen KT, Christiansen B, Larsen K. Balansekunst. I: Christiansen B, Jensen KT, Larsen K, red. Vurdering av kompetanse i praksisstudier: en vitenskapelig antologi. 1. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 2019. s. 231-45.

K. Vurdering af vurderingen: om vurderingens vilkår og skjulte sider. I: Christiansen B, Jensen KT, Larsen K, red. Vurdering av kompetanse i praksisstudier: en vitenskapelig antologi. 1. utg. Gyldendal Norsk Forlag; 2019. s. 28-44.

K, Harsløf I. Promoting health as a form of capital: the transformation of the Danish healthcare field as experienced by private healthcare professionals. In: Collyer F, Willis K, editors. Navigating private and public healthcare experiences of patients, doctors and policy-makers. 1st. ed. Singapore: Palgrave Macmillan; 2019. p. 201-23.

, K, Larsen, MH, Henriksen, FM, Nicolaisen, MH & Hindhede, AL 2019, 'Investing in surgery or yoga among professions? Distinctions in health investments in the Danish healthcare field' Social Science & Medicine, s. 1-25.

, K & Scambler, S 2019, 'Health capital: a theoretical contribution to understanding social reproduction strategies in social space and the field of healthcare' Social Theory & Health, s. 1-31.

Larsen, K, Harsløf, I, Højbjerg, K & Hindhede, AL 2018, 'Health Capital: An Empirical Study of Danish Healthcare Professionals' Bodily Investments' XIX ISA World Congress of Sociology , Toronto, Canada, 15/07/2018 - 21/07/2018, s. 548-549.

Bystrup, MR, Pallesen, H, Aadal, L, Larsen, K & Hindhede, AL 2018, 'Et stop på vejen og det sociale netværks betydning for rehabiliteringsforløbet efter en erhvervet hjerneskade' Seminar om forskning og de kommunale forebyggelses- og sundhedsopgaver , Aalborg, Danmark, 01/06/2018 - 01/06/2018, .

Guldager, R, Poulsen, I, Egerod, I, Mathiesen, LL & Larsen, K 2018, 'Rehabilitation Capital: a new form of capital to understand rehabilitation in a Nordic welfare state' Health Sociology Review, bind 27, nr. 2, s. 199-213. https://doi.org/10.1080/14461242.2018.1434808

Larsen, K & Martinussen, M 2018, Formning gennem ny og gammel arkitektur: Et studie af materialitetens kraft, når vi opdrager børn. i K Larsen & M Martinussen (red), Materialitet og Læring. 1 udg, bind 1, Hans Reitzels Forlag, København, s. 211-239.

Larsen, K, Hansen, G, Østergaard, D & Bruun, B 2018, Fremtidens kompetencer I sundhed: Litteraturstudie oginterviewundersøgelse ved AAU og CHR, region hovedstaden. København.

Martinussen, ML & Larsen, K 2018, Indledning. i K Larsen & M Martinussen (red), Materialitet og læring. 1 udg, bind 1, Hans Reitzels Forlag, København, s. 7-15.

Bystrup, MR, Larsen, K, Hindhede, AL, Pallesen, H, Aadal, L & Feiring, M 2018, 'Outline of the History of Neurorehabilitation in Denmark: a Sociological Perspective' Praktiske Grunde: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, bind 2018, nr. 3-4, s. 5-28.

Larsen, K & Højbjerg, K 2017, Kritiske teoriers analysekraft i rapport om sundhedsprofessionelles uddannelsesbehov. i M Feiring, TI Juritzen, IR Knutsen & K Larsen (red), Kritiske perspektiver i helsefagene: Utdanning, yrkespraksis og forskning . 1 udg, bind 1, Cappelen Damm, Oslo, s. 21-48. https://doi.org/10.23865/noasp.19

Dahl, K, Jæger Dahlen, K, Larsen, K & Lohne, V 2017, 'Conscientious and proud but challenged as a stranger: Immigrant nurses' perceptions and descriptions of the Norwegian Healthcare system' Nordic Journal of Nursing Research, bind 37, nr. 3, s. 143-150. https://doi.org/10.1177/2057158517690952

Larsen, K, Juritzen, TI, Knutsen, IR & Feiring, M 2017, Hva er kritikk I helsefagene og hva skal vi med kritiske perspektiver? i M Feiring, IR Knutsen, TI Juritzen & K Larsen (red), Kritiske perspektiver i helsefagene: Utdanning, yrkespraksis og forskning. 1 udg, bind 1, Cappelen Damm, Oslo, s. 309-334. https://doi.org/10.23865/noasp.19

Juritzen, TI, Feiring, M, Larsen, K & Knutsen, IR 2017, Innledning. i M Feiring, IR Knutsen, TI Juritzen & K Larsen (red), Kritiske perspektiver i helsefagene: Utdanning, yrkespraksis og forskning.1 udg, bind 1, Cappelen Damm, Oslo, s. 1320. https://doi.org/10.23865/noasp.19

Brænd, JA & Larsen, K 2017, Transformasjon av en profesjon: sykehuset mellom penger og pasienter. i M Feiring, IR Knutsen, TI Juritzen & K Larsen (red), Kritiske perspektiver i helsefagene: Utdanning, yrkespraksis og forskning. 1 udg, bind 1, Cappelen Damm, Oslo, s. 207-232. https://doi.org/10.23865/noasp.19

Larsen, K 2016, 'Paradokser om stat, sundhedsvæsen, professioner, viden, sygdom og sundhed: Om faktorer der sikrer status qou - i et samfund der hylder forandring og udvikling' Social Kritik:Tidsskrift for social analyse & debat, nr. 148, 3, s. 16-31.

Birgitte Skov Jensen, L, Larsen, K & Konradsen, H 2016, 'Maintaining a Distinction Between Possible and Impossible Topics of Conversation in the Outpatient Respiratory Medical Clinic' Global Qualitative Nursing Research (GQNR), bind 3. https://doi.org/10.1177/2333393616638977

Brandt, LI & Larsen, K 2016, 'Vanskelig opvækst: en ressource i arbejdet med det vanskelige' Praktiske Grunde: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 1-2, s. 81-97.

Jensen, LB, Brinkkjær, U, Larsen, K & Konradsen, H 2015, 'Exploring the Unmet Needs of the Patient in the Outpatient Respiratory Medical Clinic: Patients versus Clinicians Perspectives' International Journal of Chronic Diseases, bind 2015, 749369. https://doi.org/10.1155/2015/749369

Hansen, CS & Larsen, K 2015, Teori-metode-empiri-teknik: sammenvævede konstruktioner! i JE Møller, SSE Bengtsen & K Pallesgaard Munk (red), Metodefetichisme: Kvalitativ metode på afveje?. 1. udg, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, s. 123-144.

Nielsen, US, Højbjerg, K, Sandholm Larsen, N & Larsen, K 2015, '"Ens sociale hjerte banker jo": Sygehussocialrådgiveres strategier mellem patienternes behov, organisationens krav og faglige idealer' Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 1-2, 5, s. 61-78.

Sandholm Larsen, N, Johnsen, H & Larsen, K 2015, 'Mellem bureaukrati, klient og professionelle idealer: Et professionsteoretisk blik på jordemødres tale om brug af teknologier til at høre hjertelyd' Praktiske Grunde: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, bind PG 1-2, nr. 2015, 2, s. 11-26.

Larsen, K 2015, 'Social- og sundhedsprofessioner, videnskab, teknologier og nye udfordringer' Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 1-2, 1, s. 5-10.

Kirkeby, IM, Jensen, BB, Larsen, K & Kural, R 2015, 'Designing for health in school buildings: Between research and practice' Scandinavian Journal of Public Health, bind 43, nr. 3, s. 260-268. https://doi.org/10.1177/1403494815569378

Larsen, K, Taasen, I, arntzen, K & opheim, H 2015, 'Alle forstyrrer alle - organisasjonskulturens betydning for feilmedicinering i sykehjem: en deskriptiv studie med bruk av fokuserte gruppeintervju' Sykepleien Forskning.

Thomassen, OJ & Larsen, K 2015, Arbejdsmiljø og sygeplejen i et magtpolitisk felt: Det sygeplejefaglige arbejde i krydspres mellem gamle og nye rationalitetsformer. i J Gleerup (red.), Bladet fra munden – mod og vilje til et godt arbejdsliv. 1 udg, Dansk Sygeplejerad, s. 81-93.

Mathar, H & Larsen, K 2015, 'Dansk Sygeplejeforskning i det 21. århundrede: En undersøgelse af mønstre i videnskabelige artikler fra databasen CINAHL i en dekade' Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 1-2, 6, s. 79-96.

Højbjerg, K, Sandholm Larsen, N & Larsen, K 2015, 'Grænser for professionel autoritet i mødet mellem sundhedsprofessionelle og patienter/klienter.' Praktiske Grunde: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, bind 2015 1-2, 4, s. 43-60.

Lone Birgitte Skov Jensen, L, Larsen, K & Konradsen, H 2015, 'Interaktioner i lungeambulatoriet: Et studie af samlevere og sundhedsprofessionelles forventninger til den ambulante samtale' Nordisk Sygeplejeforskning, nr. 4/2015, s. 437-452. https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686

Larsen, K & Schmidt, MCS 2014, 'Teori og praksis: INVERS: Fra teori implementeres i praksis, til hvad praksis kræver af teori' Dansk Paedagogisk Tidsskrift, bind 4 , 8, s. 60.

Vågan, A, Erichsen, T & Larsen, K 2014, 'En mixed methods studie: Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring' Sykepleien Forskning, bind 2, s. 175-181.

Hindhede, AL & Larsen, K 2014, 'The rise and fall of audiology in Denmark, 1950-2010 - a field perspective: Oral presentation' Hexis, København, Danmark, 25/03/2014, .

Larsen, K & Hansen, GI 2014, Social ulighed i sundhed - mere vilkår end valg: Indsigter og forklaring på norske forhold. i E Dahl, H Bergsli & KA van der Wel (red), Nasjonal kunnskapsinnsamling om sosial ulikhet og helse. Oslo: HiOA. Høgskolen i Oslo og Akershus, s. 1-69.

Larsen, K 2014, 'Universitetet er også for pædagoger og sygeplejersker: Der er godt med plads til professionsbachelorerne på universiteterne, og de har masser at komme med, men det går ikke af sig selv' Information.

Andersen, SB & Larsen, K 2014, Forhold af betydning for afsætning af udviklings- og forskningskompetencer i sundhedsvæsenet? Uddannelse og tid. i B Hølge-Hazelton (red.), Forsknings- og udviklingskultur i Klinisk praksis. Region Sjælland, Forskningsenheden, Roskilde, s. 65-86.

Larsen, K & Højbjerg, K 2014, 'Klienters virkninger på sundhedsprofessionerne' Gjallerhorn, nr. 19, s. 48-53.

Larsen, K, Emmerich Hansen, P, Højbjerg, K & Bundgaard Dige, M 2014, Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle: Om videreudvikling og forbedring af sundhedsuddannelserne: Afrapportering af Sundhedskartellets uddannelsesprojekt. Implement Consulting Group, Aalborg Universitet og Sundhedskartellet.

Larsen, K 2014, Praktik. i L Brønsted, C Jørgensen, M Mottelson & LJ Muschinsky (red), Ny pædagogisk opslagsbog. Hans Reitzels Forlag, s. 339-342.

Hindhede, AL & Larsen, K 2013, 'The rise and fall of audiology in Denmark, 1950-2010: a field perspective' Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, bind 7, nr. 1-2, 4, s. 41-52.

Larsen, K & esmark, K 2013, 'Velfærdsstat, sundhed og kroppe under forandring: Norske og danske studier' Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, bind 7, nr. 1-2, 1, s. 5-13.

Larsen, K & Ryssel Bystrup, M 2013, 'Marginale: Udsatte, men ikke kun socialt: Om konstruktionen "socialt udsatte" anvendt i politik, administration og videnskab' Praktiske Grunde: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, bind 7, nr. 1-2, 5, s. 53-71.

Larsen, K, Cutchin, MP & Harsløf, I 2013, Health capital: New health risks and personal investments in the body in the context of changing Nordic welfare states. i Changing Social Risks and Social Policy Responses in the Nordic Welfare States.Palgrave Macmillan, s. 165-188. https://doi.org/10.1057/9781137267191_8

Larsen, K 2013, At finde rundt i klinisk praksis og om de enkelte rums funktion og betydning. i S Glasdam & S Hundborg (red), Læring i og af klinisk praksis. 1 udg, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København, s. 105-123.

Larsen, K 2013, Health Capital: New Health Risks and Personal Investments in the Body in the Context of Changing Nordic Welfare States. i I Harsløf & R Ulmestig (red), Changing Social Risks and Social Policy Responses in the Nordic Welfare States. Palgrave Macmillan, New York, s. 165-188.

Larsen, K 2013, Social position i rum, krop og identitet: En sociologisk analyse af sygeplejens position i medicinsk felt med fokus på hvorfor det kan være let eller svært at give injektioner. bind Festskrift, Cappelen Damm Akademisk, Oslo.

Larsen, K 2012, 'Opbrud i medicinen fra 1750 - 1850: Om positioner, kampe, videnskab og praksis i medicinsk felt' Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, bind 6, nr. 1, s. 25-67.

Larsen, K 2012, 'Hva er profesjonsrettet forskning? seminar om forskning for, i og på profesjoner – og om annen profesjonsrelevant forskning'.

Larsen, K 2012, 'Phlegeton studies about welfarestate, profession, user and knowledge'.

Larsen, K & Christiansen, B 2011 'Forskningsdag: Helsefaglige studier i læring og praksisformer i uddannelse og yrkesfelt. Forskningsdag SU, helsefakultetet'.

Larsen, K 2011, 'Studies of the medical hierarchy from a Bourdieuian perspective: prestige hierarchy in medicine - seminar Oslo University, sociology'.

Larsen, K 2011, 'Teori og praksis: komplekse størrelser i sygepleje og generelt - foredrag om læring i klinikken'.

Larsen, K 2011, 'At skabe et praksischock! om udfordringer med kontinuitetstænkningen med hensyn til teori og praksis' SPS, bind 2.

Larsen, K 2010, Bygningen og sundheden: socialvidenskabelige brikker til et overblik. i R Kural, BB Jensen & IM Kirkeby (red), APROPOS: arkitektur, pædagogik og sundhed. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, københavn, s. 80-90.

Larsen, K 2010, Det behandlende hus er blevet sygt: sociologiske og historiske perspektiver på patientforløb. i H Timm (red.), Sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet. Videnscenter for Sammenhængende Forløb - i social- og sundhedssektoren, Professionshøjskolen Metropol, København, s. 39-64.

Larsen, K, Esmark, K & Høyen, MES (red) 2010, Hvorfor Bourdieu? Forlaget Hexis, København.

Larsen, K 2010, Om studier af sundhed mellem Nikolas Rose og Pierre Bourdieu. i K Larsen, K Esmark & M Høyen (red), Hvorfor Bourdieu?. Forlaget Hexis, København, s. 133-150.

Larsen, K 2010, Pierre Bourdieu: Bourdieus relevans i en sundheds- og sygdomsmæssig sammenhæng. i PT Andersen & H Timm (red), Sundhedssociologi: en grundbog. Hans Reitzels Forlag, københavn, s. 51-78.

Larsen, K, Kirkeby, IM, Jensen, BB & Kural, R 2010, Viden og vidensformer i arkitektur, pædagogik og sundhed. i R Kural, BB Jensen & IM Kirkeby (red), Apropos: Arkitektur, Pædagogik og Sundhed. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, København, s. 118-134.

Larsen, K 2009, 'Det betaler sig at investere i egen sundhed: Sundhedskapital er en vigtig, individuel investering til brug på arbejdsmarkedet, ægteskabsmarkedet og boligmarkedet. Men staten svigter sit ansvar og skaber ulighed' Information.

Larsen, K 2009, 'Emergence of Nordic Nursing Research: No Position is an Island' Scandinavian Journal of Caring Sciences, bind 23, nr. 4, s. 757-766. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2008.00676.x

Larsen, K 2009, 'En passende uvidenhed: om semiprofessions dobbelte læreplan eller jantelov' Gjallerhorn, nr. 10, s. 42-53.

Larsen, K 2009, Hospitalet mellem stabilitet og forandring: sociologiske og historiske perspektiver. i M Holen & B Winther (red), Akut, kritisk og kompleks sygepleje: samfunds- og humanvidenskabelige perspektiver. Munksgaard , København, s. 89-113.

Larsen, K 2009, 'Hvad med økonomien? i anledning af Rune Lykkebergs bog' Praktiske Grunde: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 3, s. 79-81.

Dehn, P, Hering Nielsen, C, Larsen, K & Bayer, M 2009, 'Implementering af speciallægereformens syv roller' Ugeskrift for Laeger, bind 171, nr. 19, s. 1580-1584.

Larsen, K 2009, Kroppe: sundhed og social ulighed. i S Glasdam (red.), Folkesundhed: i et kritisk perspektiv. 1 udg, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København, s. 188-218.

Larsen, K & Ryssel Dahl, M 2009, Marginale på Langeland: socialt udsattes opfattelser af eget liv og sundhed belyst i et sociologisk perspektiv. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, København.

Larsen, K 2009, Observationer i et felt. i O hammerslev, J hansen & I willig (red), Refleksiv sociologi i praksis: empiriske undersøgelser inspireret af Pierre Bourdieu. Hans Reitzels Forlag, københavn, s. 37-61.

Larsen, K & Brinkkjær, U 2009, Om videnskabsteoriens rolle som værktøj i produktion af viden. i C Aabro & SG Olesen (red), Individ, institution og samfund: antologi for faget. bind 1, Billesøe og Baltzer, København, s. 317-341.

Larsen, K & Morrow, V 2009, 'Social position and young people's health: a Bourdieu'ian critique of dominant conceptualisations of social capital' Praktiske Grunde: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 3, s. 7-30.

Larsen, K 2009, 'Sykepleieforskning i tiden?' Sykepleien Forskning, bind 4, nr. 4, s. 307-307. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2009.0148

Larsen, K 2008, 'Myter og sandheder om sundhed, ulighed og privatisering: De store udfordringer i sundhedsvæsnet er ikke lange ventelister, mangel på arbejdskraft, stamcellediskussion osv. Det er følgerne af privatiseringen i sundhedsvæsnet.' Information.

Larsen, K 2008, 'Får vi også en sundhedskanon? Hvor langt kan og skal vi gå i denne synkronisering af vore kroppe og sjæle? Lige nu virker det som om, at der er tale om en endeløs disciplinering af den danske befolkning. Først skulle smagsdommerne ud. Siden har vi set en kulturkanon, en litteraturkanon og nu også en demokratikanon. Mon der kommer en sundhedskanon?' Information.

Larsen, K 2008 'Brydningstid i dansk medicin 1750 - 1850: om positioner, kampe, videnskab og praksis i medicinsk felt. Forskningsnoter DPU, forskningsnoter K. Larsen' København.

Larsen, K 2008, Sundhedsprofessionernes kamp: hvorfor opretholdes status qou over tid? Om stabiliserende faktorer i det medicinske felt. i KA petersen & M høyen (red), At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu: æresbog til Staf Callewaert. 1 udg, Forlaget Hexis, København, s. 295-321.

Larsen, K 2007, 'Difficulties in avoiding exposure to allergens in cosmetics' Contact Dermatitis, bind 57, nr. 2, s. 105-109. https://doi.org/10.1111/j.1600-0536.2007.01170.x

Larsen, K, Rischel, V & Karen, J 2007, 'Embodied dispositions or experience? identifying new patterns of professional Competance' Journal of Advanced Nursing, bind 61, nr. 5, s. 512-521.

Larsen, K 2007, Felt frem for profession: -Skitse til sociologi over træghed og forandring i medicinsk felt. i Antologi i Pædagogisk sociologi. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, København.

Larsen, K 2007, 'Medicinsk felt, symbolsk vold og "sygeplejeforskrifter": skitse til en diskussion af sygeplejens indlejring og dens autonomibestræbelser' Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker.

Larsen, K 2007, Ulighed i børn og unges sundhed: set i lyset af social kapital. 1 udg, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, København.

Koudahl, P, Larsen, K, Jensen, B & Andsager, G 2007, Ulighed i børns sundhed: set i lyset af social kapital. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, København.

Noiesen, E, Larsen, K, Høyen, M, agner, T & munk, M 2007, 'Use of complementary and alternative treatment for allergic contact dermatitis' British Journal of Dermatology, bind 157, nr. 2, s. 301-305.

Larsen, K 2007, 'Videnskab mellem kontinuitet og brud. hvad siger historisk epistemologi og kan pædagogik og sociologi lære af den?' Praktiske Grunde: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, bind 2007, nr. Nr 2 sommer, s. 5-19. https://doi.org/http://www.hexis.dk/praktiskegrunde-02-2007.pdf

Larsen, K 2006, 'Kan og vil man kigge på sig selv udefra? Udvidet kommentar til og anmeldelse af: "Perspektiver på faglighed" -udgivet af Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt. Århus 2006' Gjallerhorn, bind 2006, nr. 4.

Larsen, K, Due-Christensen, M & Borrild, L 2006, 'Perception and integration of persons living with type 1 diabetes: an empirical study' European Diabetes Nursing, bind Volume 3 Spring 2006, nr. 1.

Gulløv, E, Coninck-Smith, ND, Pedersen, SH, Winther, I, Larsen, K, Nagbøl, S, Pedersen, SH, Kirkeby, IM, GitzHohansen, T, Kampmann, J, De Jong, M, Gabrielsen, M, Saugstad, T, Martinsen, K, Sestoft, C, Augestad, P, Billenstein Schriver, N & Larsen, K (red.) 2005, Arkitektur krop og læring: En antologi om rum og artefakters betydning for handling og læring. 1. udgave, 1. oplag udg, Hans Reitzels Forlag, København.

Iuel, A & Larsen, K 2005, 'Bør sundhedsfaglig information være andet end ord? Plastikkirurgiske patienters oplevelse af at se kliniske fotografier' Ugeskrift for Laeger, bind 167, nr. 40, s. 3789-3792.

Larsen, K 2005, Hospitalsarkitektur og social arkitektur. i Arkitektur krop og læring. 1. udgave, 1. oplag udg, Hans Reitzels Forlag, København.

Larsen, K 2005, Indledning. i Arkitektur krop og læring. 1. udgave, 1. oplag udg, Hans Reitzels Forlag, København.

Larsen, K 2005, Learning through the Body in Danish Nursing Education. i Dilemmas of Care in the Nordic Welfare State: Continuity and Change. 1 udg, Ashgate, England.

Larsen, K, Noiesen, E & Agner, T 2004, 'Compliance in contact allergy with focus on cosmetic labelling: a qualitative research project' Contact Dermatitis, bind 2004: 51: 189-195, nr. 51.

Larsen, K 2004, Idekatalog. Etablering af offentlige institutioner i Ørestad Syd..

Larsen, K 2004, 'Miskendte læremestre: Studiet af og erfaringer med lægers læring' Magasinet Humaniora, bind Februar 2004 19 årgang, nr. 1.

Bach, B, Brinkkjær, U, Pallesen, I, Larsen, K & Bayer, M 2004, Speciallægeuddannelse i Danmark: en empirisk undersøgelse af tendenser indenfor speciallægeuddannelsen før implementeringen af den nye speciallægeuddannelse1. udg. udg, Danmarks Pædagogiske Universitet og Sundhedsstyrelsen, København.

Larsen, K 2004, 'Stumma väggar som kommunicerar' Krut, bind 4/2003, nr. 112.

Adamsen, L, Larsen, K, Bjerregaard, L & Madsen, JK 2003, 'Moving forward in a role as a researcher: The effect of a research method course on nurses' research activity' Journal of Clinical Nursing, bind 12, nr. 3, s. 442-450. https://doi.org/10.1046/j.1365-2702.2003.00708.x

Adamsen, L, Larsen, K, madsen, J & Bjerregård, L 2003, 'Danish research-active clinical nurses overcome barriers in research utilization.' Scandinavian Journal of Caring Sciences, bind 17.

Larsen, K 2003, Krop, rum og redskaber i sygeplejerskeuddannelsen: Praktikkens læringslandskab. At lære gennem arbejde. i Praktikkens læringslandskab: At lære gennem at arbejde. Akademisk Forlag.

Adamsen, L, Larsen, K, Bjerregård, L & madsen, J 2003, 'Moving forward in a role as a researcher: research courses reinforce clinical nurses in research-based practice.' Journal of Clinical Nursing, bind 12.

Larsen, K 2003, Outline of nursing in medical field. About inclusion and exclusion of concepts and practice. i The network society and the demand of educational changes. Upsala Universitet.

Larsen, K & Brinkkjær, U 2003, Sociologisk inspirerende studier af læring. Bestræbelsen at kunne sige noget andet end undersøgelsesgenstanden selv. Artikelbidrag til antologi ved Institut for pædagogisk sociologi. i Pædagogisk sociologi: En antologi. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Larsen, K, Henriksen, A, Ringsted, C & Bayer, M 2003, 'Turnuslægers praksislæring. Overgang fra studie til praksis. Et pilotstudie.' Ugeskrift for Laeger, bind 165/36.

Adamsen, L & Larsen, K 2002, På vej mod forskerrollen. Forskerkursus understøtter kliniske sygeplejersker i udviklingen af vidensbaseret praksis. i Årsrapport. Rigshospitalet, HS.

Larsen, K 2002, 'Rummenes pædagogik: om rummenes betydning for handling i sygeplejestuderendes praktik' KRAKA, bind vol 5, årgang 2002, nr. 17.

Larsen, K 2002, 'Rum og rammer som læremester. - Om at opfinde sin handling i kontekst, om rummenes betydning for handling' Tidsskriftet unge pædagoger, nr. 7/8 December.

Larsen, K 2002, 'There is no gap 'per se' between theory and practice: research knowledge and clinical knowledge are developed in different contexts and follow their own logic' Nursing Outlook, bind 50, nr. 5.

Larsen, K 2001, Med arkitektur som læremester: om praktikuddannelse af sygeplejestuderende. Praktikker i erhverv og uddannelse: om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker. i Akademisk Forlag. Akademisk Forlag.

Larsen, K 2001, 'Patienter og arkitektur som læremestre: skitser fra et observationsstudie af sygeplejestuderendes læring i hospitalspraktik' Uddannelsesnyt FS8, bind 12, nr. 3.

Larsen, K 2001, Praktik: Pædagogisk opslagsbog. i Pædagogisk opslagsbog. Christian Ejlers.

Larsen, K 2000, Patienten som læremester: om at opfinde sin handling trods savn af teori. Et observationsstudie af sygeplejestuderendes læring i hospitalspraksis. i Udviklingsaktiviteter: sygepleje - Rigshospitalet 1999. Rigshospitalet, København.

Larsen, K 2000, Patienten som læremester: om at opfinde sin handling trods savn af teori: et observationsstudie af sygeplejestuderendes læring i hospitalspraktik: Udviklingsaktiviteter: Sygepleje - Rigshospitalet. i Rigshospitalet. Rigshospitalet.

Larsen, K 2000, Praktikuddannelse, kendte og miskendte sider: observationsstudie af praktikuddannelse indenfor sygeplejerskeuddannelsen. 1 udg, UCFS, København. 

 

Larsen, K, adamsen, L, Bjerregard, L & madsen, J 2000, Produktion og implementering af af forskningsviden i praksis. - teoretikeres og klinikeres synspunkter på modsætninger og sammenhænge. UCSF publikation, København.

Larsen, K, Adamsen, L, Bjerregaard, L & Madsen, JK 2000, Produktion og implementering af forskningsviden i praksis: Teoretikeres og klinikeres synspunkter på modsætninger og sammenhænge. ucsf udg, UCSF, ucsf.

Larsen, K 1999, Observationsstudie af praktikuddannelse af sygeplejestuderende. i Udviklingsaktiviteter: sygepleje - Rigshospital. Rigshospitalet, København.

Larsen, K 1999, Observationsstudie af praktikuddannelse af sygeplejestuderende. Udviklingsaktiviteter: sygepleje - Rigshospitalet 1998. i Årsrapport. Rigshospitalet.

Larsen, K 1996, Når sygeplejepraksis skal opfindes: om teoriers utilstrækkelighed og om miskendelsen af livshistoriske erfaringer: Erfaringer: et humanistisk og sundhedsvidenskabeligt perspektiv. i Erfaringer. Handelshøjskolens Forlag.

Larsen, K 1995, Den praktiske sans og skoleviden: et observations-studie: Praktikteori i sundhedsvidenskab. i Praktikteori i sundhedsvidenskab. Akademisk Forlag.

Larsen, K 1993, Teori og praksis i sygeplejerskeuddannelsen. i Information fra Sygeplejerskeuddannelsen. Københavns Sundhedsvæsen. Nr. 4. August 1993..nr 4 august udg, Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Sundhedsvæsen.

Larsen, K 1993, Teori og praksis i sygeplejerskeuddannelsen: Information fra Sygeplejerskeuddannelsen.