Forskerkursus for sundhedsfaglige professionsbachelorer

 

 
Forskerkursus

Formålet med kurset er at understøtte sundhedsfaglige professionsbachelorer fra det kliniske område ved at give indføring i centrale begreber og metoder i klinisk forskning, som er grundlæggende for forståelse og kritisk læsning samt evt. anvendelse af videnskabelige artikler.

Kurset er et tilbud til sygeplejersker, jordemødre og fysio- og ergoterapeuter, kliniske diætister, kostkonsulenter, radiografer og bioanalytikere fra hospitaler i Region Hovedstaden samt fra Psykiatrien. Der optages op til 35 deltagere på kurset.

Forskningsmedarbejdere ved UCSF samt eksterne undervisere forestår undervisningen. Ph.d., postdoc Jacob Uth og cand.scient. Christian Lillelund er kursusledere. Stud.med. Malene Kronborg er kursussekretær.

 

Forskerkursus 2019-2020

Program [PDF] - revideret 28.01.2020

Retningslinjer [PDF] - revideret 18.06.2019