Forskerkursus for sundhedsfaglige professionsbachelorer 2019-2020
  • Program [PDF] - revideret 28.01.2020
  • Retningslinier [PDF] - revideret 18.06.2019

Tilbud om vejledning i litteratursøgning

  • Har du som sundhedsfaglig medarbejder brug for hjælp til at søge litteratur i PubMed eller andre litteraturdatabaser inden for sundhedsvidenskab?

    En gang ugentligt tilbyder UCSF en vejledningssession i litteratursøgning for en til to personer. Det kan dreje sig om litteraturbehov ifm. et projektforløb, udarbejdelse af kliniske retningslinjer eller for at løse en sundhedsfaglig problemstilling i hverdagen. Tilbuddet er stilet mod sundhedsfagligt personale tilknyttet Region Hovedstaden.

    Hver vejledningssession foregår fredag, er på to timer og påbegyndes inden for tidsrummet kl. 9-13. Stedet er UCSF, Rigshospitalet afs. 9701, Ryesgade 27, 2200 Kbh. N (rum 0105). Vejleder er bibliotekar DB Anders Larsen (AL). Tilmelding sker via tlf. 3545 7389 eller mail anders.larsen@regionh.dk

    Information om søgeemnet og allerede opnåede søgeresultater kan evt. mailes til AL på anders.larsen@regionh.dk forud for den aftalte session.